Vill flyttfirman packa själv?

Det är många kunder som säger till oss att flyttfirmorna vill packa själva för att försäkringen skall gälla om något går sönder.
Detta är både sant och falskt.

Vill flyttfirman packa själv så är det nästan enbart av ekonomiska skäl. Vi menar att om flyttfirmorna packar så vet man att försäkringen gäller om något går sönder. Detta eftersom det ju är flyttfirman som har packat ner ditt gods.

Men om en privatperson packar och något går sönder så måste kunden först och främst ha packat rätt.
Dvs, en flyttlåda skall kunna tappas från en höjd 1 meter utan att det går sönder.
Då är det rätt packat. Gärna ett pappersark till varje sak, Om det inte är väldigt små saker som packas.
Men till glas och annat, alltid ett ark till varje föremål.

Vill flyttfirman packa själv, bild på packning

Vill flyttfirman packa själv?

Hur gäller försäkringen i samband med flytt?

Men om du som kund packar så gäller försäkringen enbart om flyttfirman har varigt oaktsam med flyttlådan. Dvs det måste i stort sett vara märken på den så att det har gått vårdslöst till.

Detta eftersom innehållet skall tålas att handskas med.
Det är dok väldigt sällan saker går sönder under en flytt.

Så vi anser att säger flyttfirman att dom vill packa och du inte har räknat med att dom skall göra det?
Välj då en annan flyttfirma. För då är dom inte seriösa anser vi.
En riktig flyttfirma skall göra det som du vill att dom skall göra. Varken mer eller mindre.

Skulle du ha packat själv så och något går sönder, låt flyttlådan vara som den är så att flyttfirman ser helheten. Men räkna med att det är så gott som omöjligt att få ersättning om det inte syns att flyttlådan har varigt utsatt för oaktsamheter.

Och töm gärna lådor, försäkringen gäller inte på saker som inte anses nerpackade.
Lättare saker kan ligga kvar.
Men en tjock bunt papper lite överallt blir många kilo till slut.
Så gör flyttfirman glad och gör rätt. Packa i flyttlådor.

Svar från, Transportledare på Majornas Flytt

Här kan ni läsa mer ang packning i samband med flytt.

Det går också att lära mer om packning här på 1000 flytts hemsida.