Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/8/7/a/flyttfirmorgoteborg.se/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2494 Rutavdrag och rotavdrag i samband med flytt med flyttfirmor

Rutavdrag och rotavdrag vad räknas?

Rutavdrag och rotavdrag vad gäller?

Rutavdrag och rotavdrag är två skilda saker. Vi reder ut begreppen.
Vad gäller för rutavdrag och rotavdrag
Den firman som anlitar dig kan få skattereduktion på jobb som avser rut och rotavdrag för arbetskostnaden.
Men inte för resekostnader, eller material i samband med arbete ger dig inte rätt till rutavdrag eller rotavdrag..
Här kan ni läsa om rut-avdrag när det gäller städning.

Storlek på rut och rot avdrag.

Rutavdraget och rotavdraget räknas ihop och är max 50.000 kronor per person och år.

Rutavdrag och rotavdrag i samband med flytt eller flyttstädning

Rutavdrag och rotavdrag i samband med flytt eller flyttstädning

Rutavdraget

 • För rut-arbete kan man dra av max 50 proc av arbetskostnaden.
 • Rut-avdraget är på max 25.000 kr per år och för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.
 • Dom som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få max 50 000 kr i rutavdrag.

Rotavdraget

 • För rotavdrag kan man dra av max 30 proc av arbetskostnaden.
 • Rot-avdraget är max 50.000 kr per person och år.

Rutavdrag

En kund kan få rutavdrag för:

 • Kläd och textilvård
 • Flyttjänster
 • Städ och rengörningsarbeten
 • Data och IT-tjänster
 • Barnpassning
 • Personlig hjälp och omsorg
 • Städ- och rengöringsarbeten
 • Reparation av vitvaror
 • Trädgårdsarbete

Jobbet skall utföras nära anslutning till en bostad som kund bor i, eller som kund använder som fritidsbostad eller so han/hons föräldrar bor i.

 Den som utför arbetet är den som ansöker om köparens preliminära rot- och rutavdrag och som begär utbetalningen från Skatteverket för summan.

Flyttjänster som ger rut-avdrag

Flyttjänster som ger rätt till rutavdrag är:

 • Flytt av bohag mellan bostäder.
 • Packning och uppackning.
 • Arbetstiden för transporten.
 • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.
 • Flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår i ett led i flytten.

Däremot ges inte rutavdrags kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinshyra rätt till rutavdrag.
Det innebär att arbetskostnaden måste särredovisas på flyttfirmans faktura.

 

Har du rätt till rut-avdrag?

Grundkravet för att din köpare ska kunna utnyttja rutavdraget är att arbetet måste vara utfört i köparens bostad.

Rätt till rutavdrag

För att ha rätt till rot- och rutavdrag måste köparen ha.

 • fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
 • haft utgifter för rot- och rutarbete.
 • varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret

Din köpare kan få rutavdrag för arbete som utförs i hennes eller hans förälders bostad förutsatt att köparen har betalat för arbetet.
En förälder kan inte få skattereduktion när hon eller han  köper ruttjänster i en bostad som köparens barn bor i.

Det här räknas som bostad

Med bostad avses utrymme som köparen äger helt använder och eller till väsentlig del för boende inom EES-området.
Till bostaden räknas också tvättstuga garage, och förråd. Även stuga, andelslägenhet eller fritidshus som din köpare hyr för längre eller kortare tid, räknas som bostad.

Men däremot inte vandrarhem, hotell, eller pensionat  oavsett om köparen vistas där längre eller kortare tid.
Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis trappuppgång eller gemensam entré räknas inte heller som bostad.

Vid dubbla bosättningar omfattas båda bostäderna av begreppet bostad.

Rutarbeten 

Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag.
Kostnader för material, resor, utrustning,eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till rutavdrag.

Flyttjänster

Krav för rut-avdrag i samband med flytt:

Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen.

 • Flytten ska ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i inom EU/EES-området eller Schweiz, se Krav på din bostad.
 • Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

Rut-avdrag ges för

 • flytt av enstaka eller hela delar av bohag som sker mellan bostäder
 • flytt av bohag mellan bostadsrätter eller hyreslägenheter i samma byggnad
 • flytt av bohag från och till magasin eller andra förvaringsställen, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden;
 • flytt av bohag i samband med försäljning eller home styling inför bostaden; se även ej godkänd homestyling under städning (rut)
 • upp och nedpackning, lossning, lastning eller liknande förberedelser för flytt-transport
 • arbetskostnaden för personal  eller en chaufför som transporterar bohaget
 • ned och uppmontering av möbler som inte kan flyttas hela samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer; se även flyttstädning under Städning (rut)
 • flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för

 • drivmedel, flyttbil, flyttkartonger eller magasinshyra
 • transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet
 • båttransport eller flygtransport
 • flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller från eller till annan privatperson
 • flytt av bohag inom samma bostad, exempel mellan rum eller olika våningar, oavsett storlek på bostaden.

 

Här hittar ni våra kontaktuppgifter om ni vill oss något!